EVENT 2015

Op 23 januari 2015 ging de eerste Just4Fun Charity party door in Leut.  De eerste uitgave was een enorm succes, met nagenoeg 400 partygangers.  Tot in de vroege uurtjes werd er gefeest, gedanst en fun beleefd.  De prachtig ingerichte cocktailbar bleek een belangrijke aantrekkingspool voor de partygangers.  De eerste uitgave van de party leverde een overweldigende 8OOO € netto op.  Van dit bedrag werd er 6000 € geschonken aan Giving Back/Africa Tikkun, en de overblijvende 2000 € werd geschonken aan het regionale doel “Hart voor Kinderen”.

De organisaties van beide goede doelen waren uiteraard uitermate tevreden over het gesponsorde bedrag.

Al deze goede doelen hebben ons opnieuw begeesterd vooral door de kracht en impact van wat financiële ondersteuning aan positiefs kan teweegbrengen.  Het is deze begeestering die opnieuw voor eindeloze inspiratie en enthousiasme heeft gezorgd om in het mooie Leut een nieuwe een “Just 4 Fun Charity Party” te organiseren.  Het thema blijft ongewijzigd : een gezellig feest, met licht, muziek, dans en fun waarbij alle opbrengsten worden gedoneerd aan het goede doel.

 

GOEDE DOELEN 2015

GOED DOEL 1

Hart voor kinderen

www.hartvoorkinderen.be

Hart voor kinderen is een vereniging  de hulp biedt aan kansarme, zieke of verwaarloosde kinderen. Daarbij maakt huidskleur, religie, partijpolitiek van de ouders, … niets uit. Onze enige betrachting is het hulpbehoevende kind enigszins bij te staan zonder daarbij andere hulpinstanties voor de voeten te lopen. We geven hierbij enkele concrete voorbeelden van gevallen waarbij we hulp zouden kunnen bieden:

Kinderen die niet de financiële middelen krijgen om zich in te schrijven in een sportclub of niet de nodige sportuitrusting kunnen aankopen. Kinderen die niet de mogelijkheid hebben om met hun school op bos- of zeeklassen te gaan omdat ze de nodige materialen niet kunnen aankopen. Kinderen die geen DVD’s of multimediamiddelen kunnen huren in de bibliotheek. Kinderen die geen theater, concert of film kunnen bijwonen. Kinderen die niet de nodige schoolbenodigdheden kunnen aankopen

Kinderen die …

Wij schonken 2000 € van onze netto opbrengst aan dit goed doel.  Wij zijn ervan overtuigd dat met onze schenking mooie dingen waargemaakt kunnen worden.

 
GOED DOEL 2

Opbrengst 2015

Wij schonken in 2015 zo maar eventjes 6000 € aan deze twee goede doelen.  Wij weten zeker dat onze schenking bijdrage zal leveren aan een beter leven voor de mensen in de Townships in Zuid Africa.

Inkomkaart 2015

just 4 fun charity party 2015